โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 73 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข