ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรีณาพรรณ เสาร์เขียว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ได้รับรางวัล WWDC Student Challenge Winner 2020

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 171 คน
ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวปรีณาพรรณ เสาร์เขียว  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ได้รับรางวัล WWDC Student Challenge Winner 2020

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปรีณาพรรณ เสาร์เขียว

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ได้รับรางวัล WWDC Student Challenge Winner 2020

ซึ่งคัดเลือกจากนักเรียนที่ส่งผลงานทั่วโลกเหลือเพียง 350 คน

เข้าร่วม workshop งาน WWDC กับ Apple developer

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

*แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Online