กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 221 คน
กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดี ที่17 มิถุนายน 2564 ณ ลานหน้าเสาธง ภายในงาน มีการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักเรียน พิธีมอบรางวัล ให้โอวาท กิจกรรมจากใจรุ่นน้อง พิธีมอบของที่ระลึก

ไฟล์ภาพ

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/EiMHo34w5IJLp0myD5LZE7YBtsp8lXsf27veaF3e4U7-CA?e=x050Ii