ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 4204 และ 4206 ของจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 110 คน
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 4204 และ 4206 ของจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 4204 และ 4206 ของจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

และขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 คลิก