รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย (โครงการ วมว.-มช.)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 60 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย (โครงการ วมว.-มช.)

เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย (โครงการ วมว.-มช.) (download)