แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ของโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 4254 ของ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 95 คน
แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ของโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 4254 ของ จ.เชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักเรียนกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางไปพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด 19 รายที่ 4254 ของ จ.เชียงใหม่ ที่มีไทม์ไลน์ในสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ Covid-19 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ที่ลิงก์นี้

http://202.28.27.251/satit/student/

โดยจะเปิดระบบให้นักเรียนกรอกแบบข้อมูล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ขอความร่วมมือกรอกประวัติการเดินทางตามความเป็นจริง