ขอความร่วมมือให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน และผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 304 คน
ขอความร่วมมือให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน และผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (ผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) จากเอกสารรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 ที่แนบมานี้ หากมีการแก้ไขข้อมูล ขอให้นักเรียนแจ้งแก้ไข ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2564 ได้ที่ห้องทะเบียน หรือ โทร 053944279


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีตลอดช่วงชั้น (download)
2. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (download)