ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 43 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโครงการ วมว.มช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)