แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 52 คน
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19