ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบบ Online) โดยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUD LMS

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 139 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบบ Online) โดยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUD LMS

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ตารางสอนเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบบ Online) โดยเข้าเรียนผ่าน ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUD LMS

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)
2. ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)
3. ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)
4. ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)
5. ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)
6. ตารางสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (download)