ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 59 คน
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564