นักเรียน สาธิตฯ มช. คว้าเหรียญทองและเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (รูปแบบออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 54 คน
นักเรียน สาธิตฯ มช. คว้าเหรียญทองและเงิน จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (รูปแบบออนไลน์)

ผลการแข่งขัน การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 -11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รางวัลเหรียญทอง และ รางวัลผู้เข้าแข่ขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3
นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

รางวัลเหรียญเงิน
นายศุภวิชญ์ เงินเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย