ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 332 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5

 

 

เอกสารเพิ่มเติม : ตารางสอบกลางภาค 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) /// ตารางสอบกลางภาค 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) และ ตารางสอบปลายภาค 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 5 (download)
2. ตารางสอบกลางภาค 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5) และ ตารางสอบปลายภาค 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) (download)
3. ตารางสอบกลางภาค 1/2564 (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) (download)