ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1121 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (download)