แนวทางการสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 408 คน
แนวทางการสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์

แนวทางการสนับสนุนชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 

ตามที่โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการจัดหาชั่วโมงอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง โดยโรงเรียนได้ประสานงานไปยังบริษัทเอกชนผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดำเนินการจัดสรรสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านซิมโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน แพ็กเกจ 4Mbps ไม่ลดสปีดระยะเวลา 60 วัน 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนกรอกรายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุน ที่ลิงก์นี้
https://forms.gle/BFAvZsW3hMVwdHaA6
 สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ก่อน 24.00 น.