มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนของ กสทช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 265 คน
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนของ กสทช.

มาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนของ กสทช. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ สำนักงาน กสทช. แจ้งมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนภายใต้สังกัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีความต้องการรับความช่วยเหลือตามมาตรการของ กสทช. กรอกรายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุน ตามลิงก์นี้

https://forms.gle/pWme8EUeb7PFiQDW6

สามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ก่อนเวลา 13.00 น.