สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1260 คน
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบ TCAS 1 / TCAS 2 / TCAS 3 / TCAS 4 / รับตรง / และรอสอบปีการศึกษา 2565

 

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)