ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 195 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม ผลไม้ ให้แก่นักเรียน ตามประกาศ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในการเช่าพื้นที่โรงเรียนสาธิต มช. เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (download)