ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 198 คน
ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564

เอกสารดาวน์โหลด
1. ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2564 (download)