ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การสำรวจความต้องการ ให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1364 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การสำรวจความต้องการ ให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การสำรวจความต้องการ ให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โดยทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อแสดงความประสงค์ให้นักเรียนที่อยู่ในความดูแล "รับ / ไม่รับ" การฉีดวัคซีน ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน ตั้งแต่ วันอังคารที่ 21 - วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

 

คลิปรวมคลิปวีดิทัศน์ InfoGraphic เพื่อใช้เผยแพร่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

https://drive.google.com/drive/folders/1XNlLFTrMa4h2dYpHbS2XOo8fJ4NCE23b


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศ : การสํารวจความต้องการให้นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (download)