ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 109 คน
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (download)