โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1232 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนในด้านและสาขต่างๆดังนี้

1.รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ

2.รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

3.เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม

4.รางวัลเกียรติคุณเยาวชนต้นกล้าตัวอย่างแห่งแผ่นดิน และบุคคลตัวอย่างแห่งแผ่นดิน

5.รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ