การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / การรับสิทธิ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 / การชำระค่าบำรุงสมาคม ฯ ภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 829 คน
การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / การรับสิทธิ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 / การชำระค่าบำรุงสมาคม ฯ ภาคเรียนที่ 2/2564

1. การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-สามารถชำระผ่าน Application Mobile Banking ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2564 โดยสามารถสแกนบาร์โค้ดใน ระบบ CMUD SAP STUDIENT ได้ที่ www.satitcmu.ac.th  

 

2.การรับสิทธิ์ “ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564”
ขอให้ผู้ปกครอง ดำเนินการตามปฏิทินดำเนินโครงการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

3. การชำระค่าบำรุงสมาคม ฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. การชำระค่าบำรุงสมาคม ฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 (download)
2. การรับสิทธิ์ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (download)
3. การชำระค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (download)