โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 133 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆดังนี้

1.รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่

 

2.เยาวชนผู้ใผ่รู้ คู่คุณธรรม

3.รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม