โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรอบสุดท้าย ของหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 183 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันรอบสุดท้าย ของหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล

นางสาวศศรตน์  บูรณพิร ม.5/4 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลเหรียญทอง) 

จากการแข่งขันรอบสุดท้าย ของหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล (Intensive course in medical engineering and data science) หัวข้อ “Medical hackathon for chronic diseases” 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 17.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์) จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยหลักสูตรนี้เป็น 1 ใน 16 วิชา ของการลงทะเบียนเรียนในโครงการธนาคารหน่วยกิต ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 รายวิชา 261102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบการสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ธนาคารหน่วยกิต: Credit Bank) โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่