โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 110 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอิยู่หัว ที่ทรงพระราชทางธงชาติธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารสาธิต 1 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถม และระดับมัธยม เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไฟล์ภาพเพิ่มเติม

https://satitcmu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/satitcmu_satitcmu_ac_th1/Eo0NlHmJX5VIhU8amBku6HYB9P5eNcKNg2kZdsBZSYiolA?e=MP2ijo

คลิปการจัดกิจกรรม

https://www.youtube.com/watch?v=WE1OKJPEGU4