โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆและจากการแข่งขันดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กันยายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 319 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆและจากการแข่งขันดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนสาขาต่างๆและจากการแข่งขันดังนี้

- รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ สาขาสิ่งแวดล้อม

- รางวัลอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททักษะเชิงช่าง (การแสดงแบบ)

- รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลเหรียญทอง) จากการแข่งขันรอบสุดท้าย ของหลักสูตรอบรมเข้มข้น ระยะสั้นแพทย์-วิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล