ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 13643 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. ไฟล์ Poster รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2565 (download)
2. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (download)