ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ปฏิทินการดำเนินงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 474 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ปฏิทินการดำเนินงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่