ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 316 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์