การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการวัคซีนให้แก่นักเรียนและแผนการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 897 คน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการวัคซีนให้แก่นักเรียนและแผนการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการวัคซีนให้แก่นักเรียนและแผนการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
โดย อาจารย์ ดร. ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กนักเรียน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่