แบบสำรวจความสนใจสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กวัยรุ่น

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 276 คน
แบบสำรวจความสนใจสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กวัยรุ่น

แบบสำรวจความสนใจสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กวัยรุ่น 
ชื่อโครงการวิจัย: การศึกษาความปลอดภัยและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์-ไบออนเทค (BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine) ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี

หัวหน้าโครงการวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/CSe2EfhjMuK42VtA7
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น -23.59 น. ของวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

***พิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวิจัยจากลำดับเวลาการกดเข้าลงทะเบียน 
รับอาสาสมัครเป็นนักเรียนระดับชั้นละ 20 คน โดยแต่ละระดับชั้นแบ่งเป็นนักเรียนชาย 10 คน และนักเรียนหญิง 10 คน รวม 120 คน