ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีนแยกตามระดับชั้น แยกตามห้องเรียน และตารางเวลาการวางแผนฉีดวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 204 คน
ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีนแยกตามระดับชั้น แยกตามห้องเรียน และตารางเวลาการวางแผนฉีดวัคซีน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

เอกสารดาวน์โหลด
1. ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน แยกห้อง ม.1 (download)
2. ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน แยกห้อง ม.2 (download)
3. ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน แยกห้อง ม.3 (download)
4. ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน แยกห้อง ม.4 (download)
5. ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน แยกห้อง ม.5 (download)
6. ข้อมูลนักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน แยกห้อง ม.6 (download)
7. ตารางเวลาการวางแผนฉีดวัคซีน (download)