คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานฯ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 2847 คน
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานฯ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารแนะนำโรงเรียนสาธิตฯ และการสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานฯ ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (download)
2. คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานฯ ออนไลน์ ในการเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (download)