ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 481 คน
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.ไฟล์ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

2.ไฟล์ รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมฯ, ฯลฯ ภาคเรียนที่ 2/2564


เอกสารดาวน์โหลด
1. ม.1 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2564 (download)
2. ม.1 รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มฯ, ลูกเสือ, การงานอาชีพ (2-2564) (download)
3. ม.2 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2564 (download)
4. ม.2 รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มฯ, ลูกเสือ, การงานอาชีพ (2-2564) (download)
5. ม.3 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2564 (download)
6. ม.3 รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มฯ, ลูกเสือ, การงานอาชีพ (2-2564) (download)
7. ม.4 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2564 (download)
8. ม.4 รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมฯ, การงานอาชีพ, กิจกรรมม.ปลาย (2-2564) (download)
9. ม.5 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2564 (download)
10. ม.5 รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมฯ, การงานอาชีพ, กิจกรรมม.ปลาย (2-2564) (download)
11. ม.6 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2-2564 (download)
12. ม.6 รหัสเข้าเรียนออนไลน์ สาระเพิ่มเติมฯ, การงานอาชีพ, กิจกรรมม.ปลาย (2-2564) (download)