การลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กรณีลงทะเบียนหลังกำหนด)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 165 คน
การลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กรณีลงทะเบียนหลังกำหนด)

ะบบลงทะเบียนออนไลน์จะเปิดให้นักเรียนลงทะเบียน (กรณีหลังกำหนด) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

ขั้นตอนในการขอลงทะเบียนหลังกำหนด

1. โทรติดต่องานทะเบียน 053-944279 เพื่อให้งานทะเบียนปลดล็อคการลงทะเบียนให้ โดยงานทะเบียนจะแจ้งค่าปรับลงทะเบียนหลังให้นักเรียนทราบ (ติดต่อในเวลาราชการ 9.00-16.00 น.)

2. นักเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอลงทะเบียนหลังกำหนด พร้อมส่งหลักฐานการเสียค่าปรับลงทะเบียนหลังกำหนดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย (รูปภาพสลิปการชำระเงิน) ฝ่ายทะเบียนจะปลดล็อคให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ เมื่อได้รับเอกสารการชำระเงินตอบกลับครบถ้วนเท่านั้น ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/aKu4NHLZXHqLrDgKA 

3.เมื่องานทะเบียนตรวจข้อมูลชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถ เข้าสู่ระบบ CMUD SAP STUDENT ตามลิงก์นี้  http://202.28.27.251/satit/student/ เพื่อลงทะเบียนโดยรายละเอียดวิชาที่นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียน มีดังนี้

ม.1 ลงสาระเพิ่มเติม และ การงานอาชีพ 5 งาน

ม.2 ลงสาระเพิ่มเติม และ การงานอาชีพ 5 งาน

ม.3  ลงสาระเพิ่มเติม และ การงานอาชีพ 5 งาน

ม.4 ลงสาระเพิ่มเติม วิชากิจกรรม ม.ปลาย และ การงานอาชีพ 5 งาน

ม.5 ลงสาระเพิ่มเติม วิชากิจกรรม ม.ปลาย และ การงานอาชีพ 5 งาน

ม.6  ลงสาระเพิ่มเติม และ วิชากิจกรรม ม.ปลาย