โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2654

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 142 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2654

นาย ภาณุวิชญ์ พนาสันติพงษ์ นักเรียนชั้น ม 6/6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2654 สาขาผู้เป็นแบบอย่างความประพฤติดีเด่น