มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 302 คน
มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564

มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (download)