รายงานแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด โควิด-19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ตุลาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 414 คน
รายงานแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด โควิด-19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)


เอกสารดาวน์โหลด
1. รายงานแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวจอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (download)