โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 120 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

นางสาวปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2

รางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ Final Round of Contest: PReMA'S INNOVATION AMBASSADOR (COMMUNICATOR) 
ทูตสื่อสารนวัตกรรมสุขภาพคนแรกของประเทศไทยรุ่น New Generation   ในโครงการ Crack the Mindset ภายใต้แนวคิด Change your mindset, Change your life 
รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท

 

นักเรียนสาธิตฯจํานวน 2 ทีม ประกอบด้วย

ทีมหุ่นเบรกสะบัด
น.ส. ธัญกร เที่ยงบุญธรรม
น.ส. นรพร ผดุงวิทยาการ
น.ส. ธัญนิตย์ สิรพันธ์

ทีม yes ma’am
น.ส. ปริยากุล ชื่นสุวรรณกุล
น.ส. ปพิชญา บุณยกิดา
น.ส. ปัญฑารีย์ สุระโชติ

ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรุ่นเยาว์ตะลุยอวกาศ” ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์ (อาจารย์พิเศษโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลป์-โมเดิร์นซอฟแวร์)

 

นางสาวพัณณ์ชิตา โรจน์วัฒนดิษกุล ชั้น ม.4/5 
รางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขัน รายการ FINA water polo challenger cup ณประเทศโคลอมเบีย

 

เด็กหญิงสิริน บุตรสำราญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 ประเภทประชาชนหญิง
 การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564
ณ ฮออล์ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี