การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 141 คน
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 - 11.30 น.

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.45 - 16.00 น.