โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 196 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้

รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

รางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ ทูตสื่อสารนวัตกรรมสุขภาพ

เยาวชนดีเด่นจังหวัดดเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากรุกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 การแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี