โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 590 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2564

โรงเรียนสาธิตฯและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
       
โดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ตั้งไว้บริเวณระเบียง ชั้น 2 อาคารสาธิต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการนี้ได้มีกำหนด
จัดกิจกรรมดังกล่าวไว้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่