ประกาศ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 411 คน
ประกาศ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID19) ในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid19) ในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2564 

 

http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index?pageid=Ym1WM2MzdzBNdz09

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid19) ในการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา 2564 (download)