ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 732 คน
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 (download)