สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 557 คน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564

✏️สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ทุน รายละเอียดประกาศฯ ที่แนบ  สสวท. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบต่อไปค่ะ

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ✏️สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ทุน รายละเอียดประกาศฯ ท (download)