โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ จาก ทีม Start Industry

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 603 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ  รางวัลชนะเลิศ  จาก ทีม Start Industry

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รางวัลชนะเลิศ 
ทีม Start Industry จากโรงเรียนสาธิต​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่​ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ที่ปรึกษาทีม 5,000 บาท
1. น.ส.ข้าว  มฤคพิทักษ์  ม.6/5
2. น.ส.สิริรัตติกาล  สถิตเมธากุล  ม.6/1
3. น.ส.ทอฝัน  โยธามาศ  ม.6/2
4. อาจารย์ปุญชรัสมิ์ มูลคำ  ที่ปรึกษาทีม

โครงการประกวดแผนธุรกิจ YOUNG BUSINESS PLANNER 2021 
จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รอบ Pitching 23 ทีม สุดท้าย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564