โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 145 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

นายกวินข์นเรศ  การสุทธิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน วมว.-มช. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20