โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 393 คน
โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 - วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตารางติว ม.6 (download)