ขั้นตอนการกรอกใบยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1657 คน
ขั้นตอนการกรอกใบยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการกรอกใบยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19

แผนผังการตรวจ ATK

ลำดับการตรวจ ATK

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ขั้นตอนการกรอกใบยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 (download)
2. แผนผังการตรวจ ATK (download)
3. ลำดับการตรวจ ATK (download)